برای تولید مثل هر موجود زنده لازم است جنس نر و ماده را کنار هم قرار گیرند تا تولید مثل آنها امکان پذیر شود. مولی ها هم استثنا نیستند و برای تکثیر نیاز به جنس نر و ماده خواهید داشت. برای تشخیض جنسیت آنها به راحتی میتنواید از اندام جنسی و شکل ظاهری ماهی و باله ها ، پی به نر یا ماده بودن مولی ها ببرید.

راه تشخیص نر بودن ماهی مولی

برای تشخیص جنسیت به تصاویر بالا نگاهی بیندازید. مولی نر دارای آلت تناسلی سوزنی شکل است (به حالت یک باله بلند و باریک) دارای باله های پشتی پهن تر و اندام کشیده تر میباشد بارزترین خصوصیت برای تشخیص ماهی مولی نر همان اندام تناسلیست که با دایره نمایش داده شده است.

راه تشخیص ماده بودن ماهی مولی

درحالی که مولی ماده دارای چنین اندامی نیست و در قسمت زیر شکم ،مولی ماده دو باله پهن کوچک دارد و جثه ان از مولی های نر بزرگتر است در تصویر بالا با مربع باله های زیر شکم ماهی ماده نشان داده شده است


نویسنده مطلب 09212395651
  حراج فوق العاده ماهی در ماهی پت
  تا
  %50
  + ارسال رایگان بالای 150هزارتومان
  تحویل فوری تهران و شهرستان
  بزن بریم!